Alan Beroud

prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie

„Wyrażamy pozytywną opinię ze współpracy z firmą REDS SA, zarówno na etapie bezpośredniego wykonywania usługi, jak i działań związanych z jego organizacją.”