ECODRIVING

ECODRIVING

System służy ograniczeniu zużycia energii u przewoźnika poprzez doskonalenie maszynistów w stosowaniu dobrych praktyk oraz bezpiecznego i efektywnego prowadzenia pociągu.

Narzędzie zarządcze i raportowe dostosowane do Twoich potrzeb

Poszczególne panele zarządcze i raportowe są dostosowane do funkcji korzystającego z nich pracownika – maszyniści otrzymują informacje o swoich przejazdach i uzyskanej efektywności, instruktorzy o podległych im maszynistach, a kadra zarządzająca – o globalnych wskaźnikach efektywności wykorzystania energii trakcyjnej.


Kompleksowa charakterystyka zużycia energii trakcyjnej w spółce

Korzystając z pomiarów zużycia energii z liczników i aktualnej pozycji z lokalizatora GPS system pozwala analizować i porównywać efektywność poszczególnych maszynistów, typów taboru i tras dla kadry kierowniczej oraz kontrolingu przewoźnika.


Monitoring przekroczeń mocy na postoju

Szybka informacja o niezgodnym z wewnętrznymi regulacjami ogrzewaniu lub chłodzeniu pojazdu na postoju pozwala na znaczące ograniczenie zbędnego zużycia energii. Wyznaczane za pomocą danych z liczników krzywe ogrzewania/chłodzenia pojazdów umożliwiają porównanie charakterystyk cieplnych różnych typów taboru.

Zwiększenie bezpieczeństwa i punktualności

Wykorzystanie danych o przejazdach i wiedzy merytorycznej instruktorów pozwala doskonalić umiejętności bezpiecznej, punktualnej i efektywnej jazdy maszynistów.

Potencjał oszczędności

Wdrożenie systemu motywacyjnego dla maszynistów zachęca ich do ekonomicznej jazdy pociągami, co może przynieść spadek zużycia energii elektrycznej nawet o 20%.

Zaangażowanie maszynistów

Wdrożenie systemu motywacyjnego podnosi zaangażowanie i motywację maszynistów, co przekłada się na trwały efekt poprawy efektywności. Lekcje w użyciem trenażera pozwalają na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania eco-drivingu.

Other projects

Let’s work together on your
next web project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.