EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

Railway Eco Driving System

BEZPIECZEŃSTWO

Railway Eco Driving System

PUNKTUALNOŚĆ

Railway Eco Driving System

RAILWAY ECO DRIVING SYSTEM

to narzędzie służące do poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej na kolei, osiągniętych poprzez rozwój kompetencji maszynistów, przy wykorzystaniu monitoringu i systemów motywacyjnych

DLACZEGO REDS

Wdrożenie systemu Eco Driving oraz Eco Learning skutkuje uzyskaniem wielu wymiernych korzyści. Oto najważniejsze z nich:

Zwiększenie bezpieczeństwa i punktualności

Wykorzystanie danych o przejazdach i wiedzy merytorycznej instruktorów pozwala doskonalić umiejętności bezpiecznej, punktualnej i efektywnej jazdy maszynistów.

Kontrola kosztów

Możliwość monitorowania na bieżąco zużycia energii umożliwi lepszą kontrolę kosztów, diagnozowanie przyczyn nieefektywności i wdrażanie działań naprawczych.

Potencjał oszczędności

Wdrożenie systemu motywacyjnego dla maszynistów zachęca ich do ekonomicznej jazdy pociągami, co może przynieść spadek zużycia energii elektrycznej nawet o 20%.

Zaangażowanie maszynistów

Wdrożenie systemu motywacyjnego podnosi zaangażowanie i motywację maszynistów, co przekłada się na trwały efekt poprawy efektywności.

Potencjał oszczędności zużycia energii z racji efektywnej jazdy pociągami pasażerskimi może wynieść nawet 20% przy stosunkowo niskich kosztach wdrożenia systemu.

POZNAJ NASZĄ APLIKACJĘ

Korzystanie z aplikacji Railway Eco Driving System umożliwia bieżącą ocenę sytuacji na trasach przejazdu i natychmiastowe reagowanie na zaistniałe nieprawidłowości.

Narzędzie zarządcze i raportowe dostosowane do Twoich potrzeb

Poszczególne panele zarządcze i raportowe są dostosowane do funkcji korzystającego z nich pracownika – maszyniści otrzymują informacje o swoich przejazdach i uzyskanej efektywności, instruktorzy o podległych im maszynistach, a kadra zarządzająca – o globalnych wskaźnikach efektywności wykorzystania energii trakcyjnej.

Kompleksowa charakterystyka zużycia energii trakcyjnej w spółce

Korzystając z pomiarów zużycia energii z liczników i aktualnej pozycji z lokalizatora GPS system pozwala analizować i porównywać efektywność poszczególnych maszynistów, typów taboru i tras dla kadry kierowniczej oraz kontrolingu przewoźnika.

Monitoring przekroczeń mocy na postoju

Szybka informacja o niezgodnym z wewnętrznymi regulacjami ogrzewaniu lub chłodzeniu pojazdu na postoju pozwala na znaczące ograniczenie zbędnego zużycia energii. Wyznaczane za pomocą danych z liczników krzywe ogrzewania/chłodzenia pojazdów umożliwiają porównanie charakterystyk cieplnych różnych typów taboru.

Zainteresował Cię nasz system?
Skontaktuj się z nami

O NAS

Firma REDS SA jest spółką akcyjną powołaną w 2015 roku przez pomysłodawców projektu, firmę Audytel SA
oraz fundusze inwestycyjne Giza Private Ventures i Polski Instytut Badań i Rozwoju.

Od 2017 roku REDS SA prowadzi projekt Eco Learning z finansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wytworzenie na bazie posiadanych już narzędzi i rozwiązań trenażera jazdy ekonomicznej dla maszynistów pojazdów szynowych, stanowiącego rozwinięcie już istniejących ww. systemów. Eco Learning jest to koncepcja konsoli treningowej z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości w celu radykalnego obniżenia kosztu, w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań symulatorów. Rozwiązanie jest mobilne, łatwe do przystosowania do warunków lokalnych operatora kolejowego oraz tańsze od rozwiązań klasycznych.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu efektywnością energetyczną.

Wdrożyliśmy projekty dotyczące kontraktacji energii elektrycznej w pięciu spółkach funkcjonujących na rynku kolejowym. Przyniosły one wymierne, wielomilionowe oszczędności.

Mamy doświadczenie we wsparciu trzech największych samorządowych grup zakupowych w zakresie zakupu energii elektrycznej, organizacji grupy i rozliczeń.

Uczestniczyliśmy w prowadzeniu projektów zarządzania efektywnością energetyczną w organizacji obejmującej 1800 obiektów.

Projekt Eco Driving uzyskał statut rozwiązania innowacyjnego i otrzymał dofinansowanie na jego rozwój ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PRODUKTY

ECO DRIVING

System służy ograniczeniu zużycia energii u przewoźnika poprzez doskonalenie maszynistów w stosowaniu dobrych praktyk oraz bezpiecznego i efektywnego prowadzenia pociągu.

ECO LEARNING

Nowoczesny trenażer kolejowy oparty o zaawansowaną technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) do kształcenia maszynistów w zakresie efektywnego prowadzenia pociągu i zapoznawania ze szlakami kolejowymi.

ECO DRIVING ORAZ ECO LEARNING
JEDYNE TAKIE SYSTEMY NA RYNKU

Zapytaj o szczegóły podczas spotkania
Umów się z nami

REFERENCJE

Dotychczasowe projekty przeprowadzone jeszcze pod marką firmy Audytel zaowocowały między innymi Nagrodą Innowacyjności w Transporcie dla Kolei Mazowieckich w 2014 r.

Referencje – Koleje mazowieckie

Donata Nowakowska

rzecznik prasowy firmy Koleje Mazowieckie

„Dzięki montażowi liczników zużywanej energii elektrycznej na pojazdach trakcyjnych eksploatowanych przez przewoźnika, spółka mogła zmienić sposób rozliczania zużycia energii na podstawie odczytów z liczników. Eco Driving polega na wdrożeniu systemu teleinformatycznego, dzięki któremu możliwa jest realizacja efektywnego zarządzania energią w obszarach: ogrzewanie, klimatyzacji i jazd pociągowych.”

Referencje – SKM

Alan Beroud

prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie

„Wyrażamy pozytywną opinię ze współpracy z firmą REDS SA, zarówno na etapie bezpośredniego wykonywania usługi, jak i działań związanych z jego organizacją.”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego systemu – skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania.

[huge_it_maps id="1"]

Kontakt

REDS S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5 (Stratos Office Center)
00-546 Warszawa
T: (+48) 22 537 50 61 E: info@ujrdjuv.cluster031.hosting.ovh.net


    Administratorem danych osobowych jest REDS S.A., ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. 22 537 50 61, info@ujrdjuv.cluster031.hosting.ovh.net. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie i prowadzenia dalszego kontaktu. Przetwarzanie stanowi prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest prowadzenie kontaktu z osobami zainteresowanymi. Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, zaś ich niepodanie uniemożliwi kontakt. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia kontaktu. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.