INNOTRANS 2016

Szanowni Państwo,

Przygotowując symulację przejazdu pociągiem w wirtualnej rzeczywistości chcieliśmy osobom odwiedzającym nasze stoisko przybliżyć pracę maszynisty, a jednocześnie przedstawić różne możliwe strategie (styl jazdy) prowadzącego pojazd. Przyświecał nam przy tym jeszcze jeden cel. Zademonstrować, że maszyniści mogą przyczynić się w swojej codziennej pracy do zmniejszenia kosztów operacyjnych przewoźnika dla którego pracują, a także wpływać na nasze środowisko, dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków – przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Założyliśmy, że uczestnicy targów odwiedzający nasze stoisko nie zawsze są osobami pracującymi na kolei jako maszyniści. Ponadto, w każdym z krajów obowiązują nieco inne przepisy w zakresie ruchu kolejowego, stąd przygotowana lekcja demonstracyjna została nieco uproszczona. Przy okazji była to świetna okazja do wykonania globalnych badań. W naszych testach wzięli udział goście z pięciu kontynentów i 35 krajów – łącznie 144 osoby zarejestrowało wynik choćby jednego ze swoich przejazdów.

Praca maszynistów ma określone priorytety: najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz punktualność, potem komfort pasażerów – użytkowników kolei. Z tego powodu 72 osoby, wśród „naszych targowych maszynistów” zostało zdyskwalifikowanych za: przekroczenie prędkości, nie reagowanie na przycisk bezpieczeństwa lub spóźnienie pociągu wobec rozkładu jazdy.

W grupie maszynistów, którzy ukończyli przejazd średnie zużycie energii wyniosło 26,505 kWh. Ale najlepszy uczestnik naszego konkursu przejechał trasę zużywając 12,363 kWh, aż o 54% energii mniej w stosunku do średniej. Biorąc pod uwagę iż przeciętne i nieekonomiczne przejazdy stanowiły aż 66% wszystkich przejazdów można stwierdzić iż w stosunku do grupy ekonomicznej wirtualny targowy operator kolejowy stracił aż 376 kWh czyli 26% łącznego zużycia energii.

Nasze doświadczenia z realnych projektów z profesjonalnymi maszynistami potwierdzają, że istnieją różnice w zużyciu energii na tych samych trasach, pojazdach i godzinach ruchu i w tych samych warunkach pogodowych. Dane od przewoźników, które przetwarzamy w naszym systemie REDS, potwierdzają odchylenia najgorszych przejazdów rzędu 25-30% od średniej. W projekcie Eco Driving dążymy do zniwelowania tych różnic, aby były jak najmniejsze, a przez to uległo ograniczeniu zużycie energii i koszty przewoźnika kolejowego.

Warto zauważyć, że najlepsze wyniki osiągały te osoby, które przejechały trasę symulacji więcej razy. Potwierdza to założenie, że po zapoznaniu się z trasą i jej warunkami maszynista powinien mieć właściwą strategię na oszczędzanie energii i konsekwentnie ją zrealizować: dla naszego zadanego rozkładu jazdy wystarczyło zmniejszenie prędkości do 100 km/h, dynamiczny start w pierwszych sekundach i długa jazda na wybiegu.

Po analizie ankiet, zebranych wśród uczestników gry bardzo pozytywnie zaskoczył nas jej entuzjastyczny odbiór. Na pytanie: “Jak oceniasz propozycję wsparcia szkolenia maszynistów symulatorem w VR?” respondenci ocenili symulację na 4,72 w skali do 5.

Świadczą też o tym przykładowe komentarze:

  • “Unlimited applications for VR technology- very exciting!”
  • “Very realistic environment”
  • “Very good solution for training as tram driver”

My – społeczeństwa, bogacimy się bo jesteśmy coraz bardziej mobilni. Problem efektywności transportu jest ważnym wątkiem w dyskusji nad ochroną globalnego klimatu. Z naszych doświadczeń i wyników współpracy z przewoźnikami w Polsce wynika, że umiejętne monitorowanie, szkolenie i motywacja maszynistów pozwoli na uzyskanie ok. 10% globalnych oszczędności w zużyciu energii przez przewoźnika, przy praktycznie minimalnych kosztach inwestycyjnych. Policzmy, 25 największych systemów kolejowych na świecie zużywa 194 TWh energii, przy 10% redukcji rocznego zużycia energii zmniejszymy emisję o 15 tys. ton CO2.

Zróbmy coś wspólnie dla Ziemi…