EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Railway Eco Driving Systems

BEZPIECZEŃSTWO

Railway Eco Driving Systems

PUNKTUALNOŚĆ

Railway Eco Driving Systems

REDS

to kompleksowy zestaw narzędzi do poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej na kolei, osiągniętych poprzez rozwój kompetencji maszynistów, przy wykorzystaniu monitoringu i systemów motywacyjnych.

PRODUKTY

ECO DRIVING
System służy ograniczeniu zużycia energii u przewoźnika poprzez doskonalenie maszynistów w stosowaniu dobrych praktyk oraz bezpiecznego i efektywnego prowadzenia pociągu.
ECOSAFE
Nowoczesny mobilny trenażer kolejowy wykorzystujący rzeczywiste urządzenia sterujące do kształcenia maszynistów w zakresie efektywnego prowadzenia pociągu, zapoznawania ze szlakami kolejowymi i ćwiczeniem sytuacji nietypowych. Możliwa konfiguracja z obsługą wirtualnej rzeczywistości (VR) i/lub trybem ekranowym.
ECOSAFE
Nowoczesny mobilny trenażer kolejowy wykorzystujący rzeczywiste urządzenia sterujące do kształcenia maszynistów w zakresie efektywnego prowadzenia pociągu, zapoznawania ze szlakami kolejowymi i ćwiczeniem sytuacji nietypowych. Możliwa konfiguracja z obsługą wirtualnej rzeczywistości (VR) i/lub trybem ekranowym.

POZNAJ SYSTEM ECO DRIVING

Korzystanie z aplikacji Railway Eco Driving System umożliwia bieżącą ocenę sytuacji na trasach przejazdu i natychmiastowe reagowanie na zaistniałe nieprawidłowości.

Narzędzie zarządcze i raportowe dostosowane do Twoich potrzeb

Poszczególne panele zarządcze i raportowe są dostosowane do funkcji korzystającego z nich pracownika – maszyniści otrzymują informacje o swoich przejazdach i uzyskanej efektywności, instruktorzy o podległych im maszynistach, a kadra zarządzająca – o globalnych wskaźnikach efektywności wykorzystania energii trakcyjnej.

Kompleksowa charakterystyka zużycia energii trakcyjnej w spółce

Korzystając z pomiarów zużycia energii z liczników i aktualnej pozycji z lokalizatora GPS system pozwala analizować i porównywać efektywność poszczególnych maszynistów, typów taboru i tras dla kadry kierowniczej oraz kontrolingu przewoźnika.

Monitoring przekroczeń mocy na postoju

Szybka informacja o niezgodnym z wewnętrznymi regulacjami ogrzewaniu lub chłodzeniu pojazdu na postoju pozwala na znaczące ograniczenie zbędnego zużycia energii. Wyznaczane za pomocą danych z liczników krzywe ogrzewania/chłodzenia pojazdów umożliwiają porównanie charakterystyk cieplnych różnych typów taboru.

POZNAJ SYSTEM ECOSAFE

Mobilne stanowisko treningowe daje możliwość prowadzenia nawet najbardziej nietypowych szkoleń maszynistów w dowolnym miejscu!

Symulowana kabina maszynisty

W trybie VR oddajemy do dyspozycji wiernie odwzorowaną kabinę maszynisty, dla trybu ekranowego przygotowaliśmy pulpit maszynisty wraz z ekranami.

Zastosowanie rzeczywistych elementów pojazdu

Kluczowe elementy sterujące pojazdu, takie jak nastawniki, przycisk czujności i przełączniki pochodzą od „kolejowych” producentów, a ich rozmieszczenie jest zgodne ze standardami UIC.

Symulacja systemów pociągowych

W skład symulatora mogą wejść m.in. system radiołączności pociągowej. Jeden instruktor może obsługiwać kilku kursantów równocześnie.

Szlak oraz infrastruktura kolejowa

Możliwe jest opracowanie dowolnego, rzeczywistego odcinka szlaku kolejowego wraz ze stacjami lub jego dowolna modyfikacja dla celów treningowych. Odwzorowujemy układy torowe, sygnalizację oraz pozostałe istotne elementy infrastruktury.

Symulacja fizyki pociągu oraz zużycia energii

Opracowaliśmy zaawansowany model dynamiki pociągu, co jest szczególnie istotne dla odwzorowania ruchu pociągów towarowych oraz dokładnego mierzenia poboru mocy i zużycia energii.

Pełna kontrola nad scenariuszem treningowym

Możliwość stworzenia dowolnego scenariusza szkoleniowego, obejmującego rozkład jazdy, wskazania sygnalizacji, warunki pogodowe, zdarzenia nietypowe. W trakcie symulacji instruktor może wpływać na przebieg szkolenia.

Niewielki rozmiar i duża mobilność rozwiązania

Nasze stanowisko przystosowane jest do częstego transportu. Dzięki zestawowi skrzyń transportowych na kółkach możliwe jest przewożenie trenażera minivanem lub niewielkim samochodem dostawczym.

Gogle VR lub duży ekran panoramiczny

W zależności od potrzeb klienta oferujemy dwa warianty rozwiązania. Możliwe jest także stworzenie wersji hybrydowej, obsługującej obie metody obrazowania.

DLACZEGO REDS

Wdrożenie systemów Eco Driving oraz ECOSAFE skutkuje uzyskaniem wielu wymiernych korzyści. Oto najważniejsze z nich:

Zwiększenie bezpieczeństwa i punktualności

Wykorzystanie danych o przejazdach i wiedzy merytorycznej instruktorów pozwala doskonalić umiejętności bezpiecznej, punktualnej i efektywnej jazdy maszynistów.

Kontrola kosztów

Możliwość monitorowania na bieżąco zużycia energii umożliwi lepszą kontrolę kosztów, diagnozowanie przyczyn nieefektywności i wdrażanie działań naprawczych.

Potencjał oszczędności

Wdrożenie systemu motywacyjnego dla maszynistów zachęca ich do ekonomicznej jazdy pociągami, co może przynieść spadek zużycia energii elektrycznej nawet o 20%.

Zaangażowanie maszynistów

Wdrożenie systemu motywacyjnego podnosi zaangażowanie i motywację maszynistów, co przekłada się na trwały efekt poprawy efektywności. Lekcje w użyciem trenażera pozwalają na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania eco-drivingu.

DOŚWIADCZENIE

REDS S.A. posiada doświadczenie w:

 • opracowywaniu systemów informatycznych
 • prowadzeniu ich wdrożeń oraz utrzymania
 • świadczeniu usług analitycznych oraz doradztwa branżowego

W REDS S.A.:

 • Specjalizujemy się w rozwiązaniach łączących potrzebę przetwarzania dużych zbiorów danych oraz prowadzenia na nich analiz okresowych i wyznaczania parametrów chwilowych.
 • Opieramy swoje rozwiązania o algorytmy przetwarzania działające na dużych grafach danych. Potrafimy przetwarzać dane telemetryczne oraz prowadzić ich analizę w kierunku wyznaczania chwilowych i długookresowych współczynników efektywnościowych.
 • Tworzymy złożone struktury danych odzwierciedlające informacje konfiguracyjne oraz eksploatacyjne rozproszonych systemów technicznych.
 • Tworzymy technologiczne oraz biznesowe widoki analityczne oraz przetwarzamy i udostępniamy informacje raportowe w tym dane z uwzględnieniem dowiązania georeferencyjnego.

REDS S.A. utrzymuje i rozwija branżowe systemy informatyczne wspierające zwiększanie efektywności operacji przewoźników kolejowych. Do systemów tych należą:

 • ECODRIVING
 • ECOPARKING
 • ECOSAFE

Kompetencjom i doświadczeniu REDS S.A. zaufali między innymi:

 • PKP Energetyka
 • Koleje Mazowieckie
 • Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
 • Szybka Kolej Miejska w Warszawie
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Integral Coach Factory (Indie)

TECHNOLOGIE

W rozwiązaniach REDS S.A. wykorzystujemy technologie dostosowane do przetwarzania dużych zbiorów danych. W szczególności do technologii tych należą:

 • Rozproszone systemy plików HDFS i MAPR FS
 • Środowisko wykonywania zadań równoległych na rozproszonych zasobach YARN
 • Środowiska przetwarzania potokowego KAFKA oraz SPARK STRUCTURED STREAM
 • Środowiska przetwarzania danych (algorytmicznego i bazodanowego) SPARK oraz DASK
 • Bazy danych MS SQL, POSTGRESQL (SQL) oraz MAPRDB (JSON/NONSQL))
 • Analizy danych PANDAS i NumPy
 • Narzędzia do budowy widoków raportowych na strukturalnych i niestrukturalnych modelach danych DRILL

Dla zastosowań geo-referencyjnego (GIS) REDS S.A. wykorzystuje:

 • Bazy danych danych POSTGRESQL/POSTGIS
 • Pakiet GeoPandas
 • Środowisko QGIS

REDS S.A. jest partnerem technologicznym Hewlett Packard Enterprise w zakresie zastosowań HPE EZMERAL DATA FABRIC (w tym technologii znanej również jako MAPR)

REFERENCJE

Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować zarówno z podmiotami sektora publicznego, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami.

Referencje – Koleje mazowieckie

Donata Nowakowska

rzecznik prasowy firmy Koleje Mazowieckie

„Dzięki montażowi liczników zużywanej energii elektrycznej na pojazdach trakcyjnych eksploatowanych przez przewoźnika, spółka mogła zmienić sposób rozliczania zużycia energii na podstawie odczytów z liczników. Eco Driving polega na wdrożeniu systemu teleinformatycznego, dzięki któremu możliwa jest realizacja efektywnego zarządzania energią w obszarach: ogrzewanie, klimatyzacji i jazd pociągowych.”

Referencje – SKM

Alan Beroud

prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie

„Wyrażamy pozytywną opinię ze współpracy z firmą REDS SA, zarówno na etapie bezpośredniego wykonywania usługi, jak i działań związanych z jego organizacją.”

Zainteresował Cię nasz system? Skontaktuj się z nami

O NAS

Firma REDS SA jest spółką akcyjną powołaną w 2015 roku przez pomysłodawców projektu, firmę Audytel SA oraz fundusze inwestycyjne Giza Private Ventures i Polski Instytut Badań i Rozwoju.

W latach 2017-2018 REDS SA prowadził projekt Eco Learning z finansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem przedsięwzięcia było opracowanie i wytworzenie na bazie posiadanych już narzędzi i rozwiązań trenażera jazdy ekonomicznej dla maszynistów pojazdów szynowych, stanowiącego rozwinięcie już istniejących ww. systemów. Eco Learning jest to koncepcja konsoli treningowej z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości w celu radykalnego obniżenia kosztu, w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań symulatorów. Rozwiązanie jest mobilne, łatwe do przystosowania do warunków lokalnych operatora kolejowego oraz tańsze od rozwiązań klasycznych. W wyniku projektu Eco Learining powstała konsola ECOSAFE.

Od roku 2017 dostarczamy nasze rozwiązania do Kolei Mazowieckich, a od 2018 także dla SKM w Warszawie. REDS SA może poszczycić się także dostarczeniem oprogramowania do symulatora VR w Indiach. Wśród naszych kontrahentów są także przedsiębiorstwa zajmujące się szkoleniem maszynistów.

Aktualnie zespół REDS łączy osoby o rozmaitych doświadczeniach i kompetencjach. Dzięki prostej, nierozbudowanej strukturze jesteśmy w stanie działać szybko, dynamicznie i skutecznie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego systemu – skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania.

Kontakt

REDS S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5 (Stratos Office Center)
00-546 Warszawa
T: (+48) 22 537 50 61
E: info@reds.com.pl

  Administratorem danych osobowych jest REDS S.A., ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. 22 537 50 61, info@ujrdjuv.cluster031.hosting.ovh.net. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie i prowadzenia dalszego kontaktu. Przetwarzanie stanowi prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest prowadzenie kontaktu z osobami zainteresowanymi. Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, zaś ich niepodanie uniemożliwi kontakt. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia kontaktu. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.